αυτόνομη συλλογή ποιημάτων με πρωταρχική επιδίωξη την αναζήτηση της χειρωνακτικής εργασίας μιας μη παγιωμένης ποίησης

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

ΔιεύθυνσηPoste Restante
Ταχυδρομείο Παλουκίων Σαλαμίνας (Διανομή)
Λεωφόρος Σαλαμίνας 75
Τ.Κ: 18901
Σαλαμίνα Αττικής

Όνομα Παραλήπτη: Σαμσών Ρακάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου